matematický klokan

V pátek 16. března proběhla na naší škole mezinárodní matematická soutěž Matematický klokan

V kategorii Benjamín (společná pro 6. a 7. třídu) se nejlépe umístili tito žáci :

   1. Andrea Horáková (74 b), 2. Eliška Mazurková (65 b), 3. Adam Hájek (58 b) - všichni jsou z naší třídy a překonali tak starší sedmáky. 

Ke skvělému výsledku blahopřejeme.