Matematický klokan

V pátek 16. března proběhla na naší škole mezinárodní matematická soutěž Matematický klokan, která vznikla již v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy.

Soutěžící jsou podle věku na ZŠ rozděleni do kategorií: Cvrček (2. a 3. ročník), Klokánek (4. a 5. ročník), Benjamín (6. a 7. ročník) a Kadet (8. a 9. ročník). Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, takže žáci absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve své lavici. Na naší škole se zúčastnili soutěže žáci 2. - 9. ročníku.

Soutěžní test obsahuje 24 úloh (v kategorii Cvrček 18 úloh) a je na něj vymezen čas 60 minut. Úlohy jsou rozlišeny podle předpokládané obtížnosti, žák vybírá správnou odpověď z pěti nabídnutých možností. Každý žák vstupuje do soutěže s 24 body
(u kategorie Cvrček s 18 body), za každou správnou odpověď získává soutěžící příslušný počet bodů (3,4 nebo 5), za každou nezodpovězenou úlohu body nezíská ani neztratí a za každou nesprávnou odpověď se 1 bod odečítá.

V olomouckém centru se vyhodnocují statistické výsledky za celou Českou republiku, nejlepší řešitelé v každé kategorii jsou odměněni věcnou cenou.


Výsledky školního kola podle kategorií:

Kategorie Cvrček:

   1. Štěpán Mazurek (75 b), 2. Alena Dominiková (66 b), 3. Daniel Hejtmánek (60 b) – všichni žáci 2.ročníku

Kategorie Klokánek:

   1. Růžena Molnárová (73 b) – 5. ročník, 2. Karolína Machová (68 b), 3. Markéta Pavlíková (66 b) – obě žákyně 4. ročníku

Kategorie Benjamín:

   1. Andrea Horáková (74 b), 2. Eliška Mazurková (65 b), 3. Adam Hájek (58 b) – všichni žáci 6. ročníku

Kategorie Kadet:

   1. Štěpán Bahula (87 b), 2. Tomáš Mazurek (73 b) – oba žáci 8. ročníku, 3. Robert Chmelař (68 b) – 9. ročník