Malý projektant

V pondělí 4.11. se z nás, v rámci projektu technické výchovy, stali malí projektanti. Postavili jsme celou ulici, rozmístili jsme do ní své domečky, vodojem, čističku a trafostanici. Pak už jsme jen zapojili čistou a odpadní vodu. Na závěr se nám podařilo rozsvítit celou ulici.