Koronavir - výzva

V souladu s výzvou Krajské hygienické stanice ve Zlíně vyzývám prostřednictvím jejich zákonných zástupců všechny děti, které navštěvují MŠ, a všechny žáky, kteří navštěvují ZŠ, pokud v minulých dnech navštívili severní Itálii - oblast významného výskytu koronaviru, aby v příštích 14 dnech zůstali doma. Jejich absence bude omluvena z epidemiologických důvodů. V Ostrožské Lhotě 6. 3. 2020 Mgr. Ivo Vojtík, ředitel školy