Konzultační odpoledne v úterý 14.11.

Od 16:00 proběhnou v kmenových třídách konzultace, kde se budou moci rodiče informovat o prospěchu a chování žáků za uplynulé čtvrtletí