Komenský ve Lhotě

...náš projektový den

Se spolužáky ze 4.třídy jsme si užili projektový den, který nás seznámil s životem a dílem J.A.Komenského.
Společně v týmech, ale také individuálně jsme pracovali, vedli anketu, soutěžili a prezentovali své výtvory. Celé dopoledne uteklo jako voda a moc se nám líbilo...

Vítězkou soutěže o putování Komenského po světě se stala Markétka, druhé místo patřilo Alči.

Viktor si zase vyzkoušel roli "neposlušného žáka".

Všechny fotografie s této akce najdete v aktualitách.