Knihovna BBB

Při návštěvě knihovny B.B. Buchlovana v Uh.Hradišti jsme se spolu s paní knihovnicí ponořili do tajů bajek a jejich autorů. Hodně informací o této literární tvorbě už děti 4. a 5.třídy slyšely v hodinách literatury. Přesto jsme se dověděli něco nového, poslechli si bajky méně známé a také zajímavé informace ze života jejich tvůrců. Hezká beseda byla korunována prohlídkou "věže" knihovny, kam jsme se mohli zajít společně podívat za odměnu, neboť i tentokrát byli všichni školáci moc hodní a šikovní.