Když se do výuky zapojí rodiče

Velké poděkování patří panu Kapustovi, který si na nás udělal čas a připravil si krásné povídání o zvířátkách.