Jak se vyrábí letadlo?

teď už trochu tušíme...

Druhá cesta na pracoviště našich rodičů nás zavedla do Kunovic, kam nás pozval tatínek Kuby. Aircraft Industries, a.s. (dříve Let Kunovice) jsme všichni navštívili poprvé a byli jsme zvědaví, co všechno nás za branami firmy čeká. Pan Hensirovský s námi prošel celý areál od začátečního ohýbání plechů až k finální podobě jejich letadel. Dětem velice ochotně povyprávěl a vysvětlil proces montáže letadla, všechno jsme si prohlédli pěkně zblízka, měli jsme možnost zeptat se na cokoli i příjemných zaměstnanců a podívali se i na střední školu leteckou. Největší zábavou byla maketa letadla, kde si mohli zájemci vyzkoušet místo pilota nebo se posadit na sedadla pasažérů. Na závěr jsme byli navštívit i kancelář pana Hensirovského a všichni si na památku odnesli nálepky letadel, odznáček a sladkou odměnu.

Moc děkujeme za ochotu a skvělé zážitky !!!