Jak se učilo dříve?

aneb beseda v muzeu J.A.Komenského

Velikou pochvalu za své vědomosti a reakce si vyslechli páťáci od průvodce našeho programu v muzeu JAK
v Uh.Brodě. Vzhledem k omezenému času jsme navštívili jen prostory tzv.staré školy a vyzkoušeli si, jak před sto lety probíhala výuka, jaké měli tehdejší žáci pomůcky,
kdo je vyučoval a také jaké mohli dostat tresty.

Seznámili jsme se s osobou J.A Komenského,
jako autora známé učebnice Orbis pictus.

Hodina "ve škole" utekla velmi rychle, ale my se do prostor muzea ještě někdy určitě vrátíme, protože se nám výlet moc líbil.