Absolventi 2017/2018

Třídní učitelka
Mgr. Simona Kellerová
E-mails.kellerova@post.cz

Vyučované předměty


Český jazyk a literatura + hudební výchova na 2.stupni


Další vyučující

M, D, Ov - Mgr. Martina Cintulová

Z, P, Vz -  Mgr. Radka Chmelíčková

F, Ch -      Mgr. Tomáš Mlčoch

Aj, Tv -     Mgr. Vít Pjajčík

Rj, Vv, Pv - Mgr. Irena Kapustová          

Pedagogická asistentkaLucie Zetíková


Aktuality/ školní rok 2017-2018

Konzultační odpoledne v úterý 14.11.
Od 16:00 proběhnou v kmenových třídách konzultace, kde se budou moci rodiče informovat o prospěchu a chování žáků za uplynulé čtvrtletí
Burza středních škol
Dne 14.11. se uskuteční v Uherském Hradišti v Klubu kultury BSŠ
Slavnostní odhalení pamětní desky Františka Bogataje
Někteří žáci naší třídy byli součástí této významné akce
O Partyzánský samopal
Naše postřehy z této tradiční outdoorové soutěže
SHŠ Pernštejni
Vystoupení šermířů. Jak se nám líbilo?
Přírodovědný klokan 2017
Výsledky přírodovědného klokana žáků 8. a 9. třídy!
Sběr papíru
Sběr papíru a drobného elektroodpadu doprovázelo slunečné počasí
Informace pro rodiče žáků 9.třídy ohledně přijímacího řízení na střední školy
3.10. v 15:40 (před plenární schůzí) se uskuteční informativní setkání s pí uč.Habartovou týkající se přijímacích zkoušek na střední školy. Setkání proběhne v učebně 9.třídy
Jak jsme pomáhali při Miniolympiádě
Každoroční olympiáda pořádaná deváťáky se i tento rok vydařila