Absolventi 2017/2018

Třídní učitelka
Mgr. Simona Kellerová
E-mails.kellerova@post.cz

Vyučované předměty


Český jazyk a literatura + hudební výchova na 2.stupni


Další vyučující

M, D, Ov - Mgr. Martina Cintulová

Z, P, Vz -  Mgr. Radka Chmelíčková

F, Ch -      Mgr. Tomáš Mlčoch

Aj, Tv -     Mgr. Vít Pjajčík

Rj, Vv, Pv - Mgr. Irena Kapustová          

Pedagogická asistentkaLucie Zetíková


Aktuality/ školní rok 2017-2018

Deník Anne Frankové. Věznice v Uherském Hradišti
V pátek 13.dubna jsme zhlédli představení ve Slováckém divadle z období 2.světové války a následně jsme se přesunuli do objektu bývalé uherskohradišťské věznice, kde na nás dýchla mrazivá atmosféra.
Velikonoční den
Šplhoun v Ostrožské Nové Vsi
Hurá! Martin Bachan se vyšplhal pro zlato!
Okrskové kolo recitační soutěže
Máme stříbro a bronz!
Vysvědčení za 1.pololetí
Ve středu 31.ledna jsme si kromě výsledků naší práce rozdali i odznaky za sportovní výkony
Školní kolo recitační soutěže 2017
Naši vítězové
Mikulášský rej
Dneska 5.12. jsme se převlekli za masky andělů,čertů, Mikuláše a obdarovávali a strašili děti z nižších ročníků
Rodina ve VZ
Jak jsme si hráli na vědce
Naše přístroje, které by mohly usnadnit život
Foto laser game, Bsš