Informace pro rodiče žáků 9.třídy ohledně přijímacího řízení na střední školy

3.10. v 15:40 (před plenární schůzí) se uskuteční informativní setkání s pí uč.Habartovou týkající se přijímacích zkoušek na střední školy. Setkání proběhne v učebně 9.třídy