INFORMACE - výuka - ZMĚNA !!!

Vážení zákonní zástupci žáků naší základní školy,

protože je velmi pravděpodobné, že výluka v obvyklém provozu ZŠ bude v řádu týdnů, přecházíme na distanční formu výuky. Její významná část bude probíhat elektronicky, ale z praktických důvodů bude část úkolů předávána žákům v písemné podobě.

K osobnímu převzetí těchto úkolů se můžete dostavit vždy v pondělí a ve čtvrtek do budovy MŠ (bývalá kancelář vedoucí školní jídelny, kde se platily obědy) kde zaměstnankyně školy paní Hanáková v době od 9:00 do 10:00 vám bude k dispozici. Ve stejném čase zde můžete také odevzdávat již vypracované úkoly, které budou následně předány vyučujícím.

Děkuji za spolupráci!                                                                Mgr. Ivo Vojtík, ředitel školy