IV.třída

Třídní učitelkaMgr. Adéla Warchilová
Vyučované předměty

Čj, Vv, Pv

Další vyučující

Aj - Mgr. Simona Bočková

M  - Mgr. Jana Hoferková

Př, Vl, Tv - Mgr. Radka Chmelíčková

Hv - Kateřina Pěnčíková


Aktuality

ČTENÍ POMÁHÁ
Letos se děti 4. třídy zapojily do projektu "Čtení pomáhá", který má za úkol spojovat radost ze čtení s radostí z pomoci druhým. Každý školák, který se do projektu zaregistruje, dostane za správně zodpovězených 5 otázek 50 kč, které poté může zaslat na některý z nominovaných charitativních projektů. Bohatá nabídka knih je rozdělena do tří kategorií podle věku. Knihy vybírá odborná porota v čele se Zdeňkem Svěrákem. K dnešnímu dni tento projekt rozdal přes 51 milionů korun do více než 500 charit. Více informací najdete na www.ctenipomaha.cz . "Pomáhej tím, že si čteš."
JSEM LASKAVEC
Naše třída se v letošním roce zapojila do projektu Nadace Karla Janečka "Jsem laskavec". Cílem projektu je učit děti dělat laskavé skutky a šířit dobro kolem sebe. Všechny skupiny, které se do projektu zapojily, dne 13. listopadu 2019 rozdávaly radost kolem sebe. V naší třídě jsme si tento den prokazovali laskavost navzájem. 13. listopadem však naše dobré skutky nekončí, už teď máme s dětmi v plánu další a příští rok se jistě přihlásíme rádi zase.
Loděnice
Kovozoo
V pátek 7.6. jsme vyrazili do Kovozoo ve Starém Městě. Měli jsme možnost prohlédnout si Zoo s kovovými zvířátky, projeli jsme se vláčkem Steelinkou a navštívili jsme Muzeum veteránů. Celý den jsme zakončili prohlídkou letadla, majáku a pirátské lodi. Počasí nám přálo a celý den jsme si skvěle užili.
Projekt Měsíc
V úterý 28.5. si pro nás připravili žáci 2.stupně zajímavé dopoledne, které bylo věnováno 50ti letému výročí přistání prvního člověka na Měsíci. Vyzkoušeli jsme si sestrojit raketu, skládali jsme obrázky, luštili, sportovali, ale hlavně jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí.
Výlet na Bouzov
V pátek 24.5. jsme vyrazili na školní výlet na hrad Bouzov. V podhradí na nás čekal poutavý program "Rytíři a lapkové", který nás přenesl zpět do středověku. Prohlédli jsme si Trojského koně, zastříleli na střelnici, čarovali jsme s černým prachem, zhlédli jsme divadelní představení "Uloupený poklad" a stali se součástí rytířského turnaje. Počasí nám přálo a celý výlet jsme zakončili návštěvou hradu Bouzov.
Den Pohybu pro zdraví
V pátek 10.5. jsme se zúčastnili Dne Pohybu pro zdraví, který se konal ve Sportparku Rybníček ve Starém Městě. Na vlastní kůži jsme si mohli vyzkoušet dvacítku různých sportů jako např. fotbal, florbal, tenis, volejbal, házenou, diskgolf, aerobic, šerm..... Bylo to velmi příjemně strávené sportovní dopoledne.
Den Země
V úterý 23.4. proběhl na naší škole projektový den "Den Země". Na trase po okolí Lhoty na nás čekalo šest stanovišť, kde jsme plnili různé úkoly s přírodovědným zaměřením. Velkým zážitkem pro nás byla prohlídka bunkru, která na nás čekala na Antonínku.
Velikonoce na Rochuzu
V pátek 12.4. jsme navštívili Park Rochuz v Uherském Hradišti, kde na nás čekal poutavý program s velikonoční tématikou. Ochutnali jsme jidášky, vynesli Morenu, seznámili jsme se s různými technikami zdobení kraslic, vyzkoušeli si pletení pomlázky a mnoho dalšího. I přes nepříznivé počasí jsme si velikonočně laděný den užili.
Úspěšná recitátorka
Naše spolužačka Verunka Křiváková reprezentovala třídu i školu v okrskovém kole recitační soutěže v Uherském Ostrohu. V silné konkurenci ve své kategorii obsadila, se svou básní "Sestra Bára", krásné 3.místo. Verunko, moc ti gratulujeme!!!