I.třída

Třídní učitelkaMgr. Simona Bočková
Vyučované předměty

Čj, M, Aj, Prv

Další vyučující

Pv - Mgr. Adéla Warchilová

Hv - Kateřina Pěnčíková

Vv - Kateřina Pěnčíková

Tv - Mgr. Radka Chmelíčková


Recitační soutěž
V úterý 11.2. proběhlo školní kolo recitační soutěže. V kategorii 1.-3.třída nás reprezentovali Barča Bočková, Eliška Kapustová, Petřík Kolář a Mareček Kaňa. V silné konkurenci se podařilo Elišce Kapustové vybojovat krásné druhé místo. Eliška tak pojede reprezentovat naši školu do okrskového kola v Uherském Ostrohu. Všem recitátorům blahopřeji a děkuji za důstojnou reprezentaci.
Digitální svět
Poslední lekce našeho projektu byla věnována digitálním technologiím. Naučili jsme se jak funguje přenos dat a prakticky vyzkoušeli poslání fotografie z mobilního zařízení. Celý projek byl velmi zajímavý a poučný.
První vysvědčení
Tak jsme se konečně dočkali a domů si odnesli své první vysvědčení. A protože jsme všichni celé první pololetí velmi pilně pracovali, zasloužili jsme samé jedničky. Velká gratulace!!!
Když se do výuky zapojí rodiče
Velké poděkování patří panu Kapustovi, který si na nás udělal čas a připravil si krásné povídání o zvířátkách.
Vánoční besídka
Poslední školní den před prázdninami jsme si zpříjemnili vánoční besídkou. Připomněli jsme si vánoční zvyky a tradice, vyrobili si svícínek, ochutnali cukroví našich maminek a hlavně jsme si vzájemně rozdali dárečky, které nám udělaly velkou radost. Všem přejeme krásné Vánoce a vše nejlepší do nového roku.