Festival RE:PUBLIKA

...náš poslední letošní výlet vlakem


Na svátek sv.Antonína jsme se vydali do Brna navštívit Festival Re:publika, ke 100.výročí založení ČSR.
Prošli jsme tři pavilony Brněnského výštaviště, viděli prezentaci ChF VUT Brno při komentovaných pokusech a
v Relax zóně jsme si mohli vyzkoušet na 50 stylizovaných sportovištích různé sporty minulosti i současnosti.
Kdo měl zájem mohl si prohlédnout historické automobily, výstavu Sokola, dobové fotografie a spostu dalších věcí.
Počasí nám přálo a ani cesta vlakem nás tentokrát nepřekvalila.
Opět moc chválím všechny účastníky za jejich vzorné chování a dochvilnost!