Řád školní jídelny

1. Týden před začátkem nového školního roku si všichni noví zájemci o stravování vyzvednou přihlášku u vedoucí školní jídelny. Pokud však nechtějí obědy v novém školním roce odebírat, je nutné se u vedoucí ŠJ odhlásit.

2. Obědy ve školní jídelně se vydávají od 11.15 do 13.30 hodin.

3. Obědy se odhlašují den předem nejpozději do 14 hodin: osobně do zápisového sešitu (je umístěn u kanceláře vedoucí ŠJ), telefonicky na čísle 730155366, mailem na adrese: jidelna@zsol.cz

Nemůže-li se strávník z vážných důvodů dostavit na oběd (např. z důvodu nemoci), musí se telefonicky odhlásit nejpozději do 8 hodin téhož dne.

4. V případě nemoci mají žáci nárok na oběd do jídlonosičů za sníženou žákovskou cenu jen v první den nemoci, další dny se již řadí mezi cizí strávníky.

5. Žáci vstupují do jídelny dle rozvrhu a za dozoru učitele. Aktovky a brašny odkládají na police před jídelnou.

6. V době výdeje obědů je pro žáky v jídelně zajištěn pedagogický dozor. 

7. Strávníci jsou povinni se v jídelně chovat v souladu s hygienickými a společenskými pravidly - dodržují zásady kulturního stolování, udržují čistotu na stole a kolem sebe.

8. Po jídle odnáší použité nádobí k odkládacímu okénku.

9. Cizím strávníkům je vstup do jídelny zakázán, jídlonosiče si vyzvednou na místě k tomuto účelu určeném.

10. Stravné se vybírá zpětně za skutečně odebranou stravu. Platit lze hotově nebo bezhotovostně. Termín výběru v hotovosti je určen takto: vždy první dva pracovní dny následujícího měsíce, před vánočními a hlavními prázdninami poslední dva pracovní dny daného měsíce. V případě bezhotovostní platby je nutno vyřídit si u své banky jednorázové povolení k inkasu nebo platit převodem samostatně. Způsob platby uvede strávník na přihlášce.