Dočasná změna rozvrhu - sudý a lichý týden

V tomto kalendářním roce nám zbývá 6 týdnů výuky. .

Tři z nich povede rozšířenou výuku českého jazyka paní Mgr. Hana Machová (2., 4. a 6.), tři se zkrácenou výukou českého jazyka (1., 3. a 5. týden) Kateřina Pěnčíková – pod metodickým vedením a podle příprav Mgr. Hany Machové

V lichých týdnech bude oproti stávajícímu rozvrhu v pondělí výuka Čj-gramatiky místo hudební výchovy.

V sudém týdnu bude naopak 2x hodina Hv.

V 8. ročníku bude v lichých týdnech v pondělí místo fyziky Čj-gramatika a v sudém týdnu naopak v úterý místo ČJ-gramatiky fyzika. 

V 9. ročníku bude v lichých týdnech ve středu místo fyziky Čj-gramatika a v sudých týdnech naopak ve čtvrtek místo Čj-gramatiky fyzika.   Celkový počet odučených hodin se tedy nemění, jen se zvyšuje podíl hodin odučených Mgr. Hanou Machovou.

Sudý týden

Lichý týden

Začínáme sudým týdnem 11. – 15. 11. 2019.

Od 1. ledna 2020 nastupuje na naši školu na celý úvazek paní učitelka, která má vystudovánu aprobaci Český jazyk – dějepis.