Dílny pro žáky 5. - 6. třídy

Žáci 5. a 6. třídy navštíví během roku 10x dílny na SOŠG Uherské Hradiště pod vedením odborníků.