Desátá beseda - policista

pan Marian Cintula byl dalším hostem našeho projektu o budoucím povolání

Květnovým hostem v našem projektu „Čím jednou budu?“ byl člen Speciální pořádkové jednotky, policista pan Marian Cintula. Policisté speciální jednotky jsou nasazováni v případech mimořádných událostí – živelných pohrom, katastrof, průmyslových havárií, podílejí se také na pátracích akcích nebo zakročují při sportovních akcích. Pan Cintula je zároveň instruktorem mladých policistů této jednotky a povyprávěl osmákům nejen to, jaká byla jeho cesta k policii, ale přinesl ukázat i nezbytné doplňky, které denně při svém povolání potřebuje. Mohli jsme si tak vyzkoušet neprůstřelnou vestu, teleskopický obušek nebo nasazení pout. Dověděli jsme se jak náročná fyzicky i psychicky je práce policisty a co vše je třeba k tomu, aby mohl člověk takové povolání vykonávat. Pan Cintula dětem ochotně zodpověděl všechny otázky
a nezapomněl přidat i historky, které při výkonu své služby zažil. Moc děkujeme za ochotu a čas, který nám věnoval
a přejeme hodně sil do dalšího boje se zločinci. Na tabuli hostů nám tak přibyl další podpis a my jsme hosta odměnili zaslouženým potleskem.