Deník Anne Frankové. Věznice v Uherském Hradišti

V pátek 13.dubna jsme zhlédli představení ve Slováckém divadle z období 2.světové války a následně jsme se přesunuli do objektu bývalé uherskohradišťské věznice, kde na nás dýchla mrazivá atmosféra.