Den Země s VIS Bílé Karpaty

Ke Dni Země proběhl na naší škole výukový program zaměřený na přírodu kolem nás. Žáci se rozdělili do skupinek a v terénu hledali zajímavé objekty k pozorování. Na připravený pracovní list poté zapisovali zjištěné informace o daném živočichovi. Po příchodu do školy dále pokračovali v grafickém ztvárnění svých poznatků. Na závěr celého projektového dne své práce odprezentovali.