Den Země - 20.4.2018

V pátek proběhl na naší škole výukový program zaměřený na přírodu kolem nás. Páťáci měli své stanoviště u rybníku, kde se rozdělili do skupin, ve kterých hledali zajímavé objekty k pozorování. Na připravený pracovní list poté zapisovali zjištěné informace o daném živočichovi. Po příchodu do školy dále pokračovali v grafickém ztvárnění svých poznatků. Na závěr celého projektového dne své práce odprezentovali. Celé dopoledne bylo velmi zajímavé a plné nových informací o živočiších žijících v naší bezprostřední blízkosti.