DEN ZEMĚ

Jak je důležité chránit životní prostředí jsme si připomněli 23.dubna, v rámci Dne Země.Hned ráno jsme se vydali do okolí Lhoty, kde pro nás připravili pracovnice DDM Pastelka stanoviště, na kterých jsme plnili úkoly a také se něco nového naučili. Vyzkoušeli si čich, určovali komu patří stopy, určovali stromy podle listů, rozhlédli se do krajiny dalekohledem, povídali si o důležitosti čisté vody, zpívali písničky, přiřazovali dvojice živočichů, skládali vývojová stádia hmyzu...