Den Země

V pátek 20.dubna jsme oslavili Den Země výukovým programem v přírodě v zahradách nad Hájkem. Po rozdělení do skupin jsme si mohli vybrat jednu z oblastí – např.byliny, dřeviny, bezobratlí, savci nebo ptáci dané lokality k dalšímu podrobnějšímu bádání. Zjištěné informace jsme zapisovali na připravený pracovní list , pak jsme se přesunuli do školy a tam pokračovali ve výrobě plakátu, znázorňujícího oblast našeho bádání. Získané informace určitě využijeme v prvouce.