Den Země

aneb jak jsme hledali rostliny a brouky...

Celodenní projekt ke Dni Země jsme zahájili v terénu - naší lokalitou byla louka - kde jsme se po rozdělení na skupiny vrhli na sběr rostlin nebo živočichů. Dívčí skupina si vybrala rostliny a mimo vědeckou činnost (určování názvů) si stihla všechna děvčata i uplést z nasbíraných květin věnečky. Kluci hledali všelijakou havěť a pokoušeli se pomocí knih a dalších pomůcek zjistit, co že vlastně ulovili. Čtyři týmy tak získaly podklady pro svůj projekt, který už se dokončoval ve škole. Úkolem bylo všechny získané poznatky zpracovat - nakreslit, popsat, doplnit názvy rostlin a živočichů...Na závěr celého dne proběhla prezentace práce jednotlivých skupin a vyvrácení či potvrzení jejich hypotéz. Pracovní nasazení a bádání jsme si  užili a potěšilo nás i dnešní pěkné počasí. Projektové práce máme vystavené ve třídě.