Den Země

V pátek 20.dubna jsme oslavili Den Země výukovým programem zaměřenýn na přírodu v našem nejbližším okolí. Žáci 3. a 4. ročníku měli společné téma i stanoviště v lokalitě v zahradách nad Hájkem. Po rozdělení do skupin a předběžném prozkoumání okolí, jsme si mohli vybrat z několika oblastí – např.byliny, dřeviny, bezobratlí, savci nebo ptáci dané lokality k dalšímu pobrobnějšímu bádání. Na připravený pracovní list jsme pak zapisovali zjištěné informace.Po ukončení zkoumání jsme se přesunuli do školy a tam pokračovali ve výrobě plakátu, znázorňujícího oblast našeho bádání. Celé dopoledne jsme zakončili představením naší práce a výsledků zkoumání... Získané informace určitě využijeme v přírodovědě, kde právě probíráme různé ekosystémy.