Den Země

V pátek 20.4. se na naší škole konal přírodovědný program ke Dni Země. Naše stanoviště bylo zaměřeno na třídění a recyklaci odpadu. Po příchodu do školy jsme některé odpadky pomyslně "pohřbili" na školní zahradě a budeme průběžně sledovat čas jejich rozkladu. Ve třídě jsme pak plnili úkoly na pracovních listech a do jednotlivých tříd jsme roznesli tašky na třídění odpadu. Celé dopoledne bylo velmi poučné a zábavné.