Den Země

V pátek 20.dubna proběhla akce VIS Bílé Karpaty ke Dni Země.

V pátek 20. dubna proběhl na naší škole výukový program ke Dni Země pořádaný VIS Bílé Karpaty. Program byl zaměřený na poznávání přírody v okolí obce Ostrožská Lhota a byl rozdělen do dvou částí. První část byla praktická v terénu, děti pracovaly ve skupinách a sbíraly vzorky živočichů k pozorování.

Ve druhé části žáci již ve třídě zpracovávali své poznatky z terénu na arch papíru a posléze prezentovali před svými spolužáky.

Program se dětem velmi líbil, protože nemusely jen sedět v lavici, ale mohly si vyzkoušet, jaké je to být přírodovědec v praxi.