Soutěžní den s IZS (8.třída)


Soutěžní den integrovaného záchranného systému

Pohybově vědomostní soutěž v bezpečnostně - branných disciplínách proběhne v Popovicích - Amfík Bukovina.
Tato soutěž je určena týmům žáků 8.tříd ZŠ Zlínského kraje. Akci zajišťuje školní inspekce MŠMT, hejtman Zlínského kraje a náměstek obranné politiky ČR.

Družstva budou plnit teoretické i praktické soutěžní úkoly v těchto oblastech:

       - Příprava občanů k obraně státu (Armáda ČR)

       - Ochrana člověka za mimořádných událostí (Hasičský záchranný sbor ČR)

       - Osobní bezpečí (Policie ČR)

       - Celní řízení (Celní správa ČR)

       - Výuka první pomoci (Střední a Vyšší zdravotnická škola Zlín)

       - Dopravní výchova (BESIP).

Součástí soutěžního dne budou statické i dynamické ukázky techniky a vybavení zúčastněných prvků IZS.

Nominace: Anna Pavlíčková, Diana Trněná, Tomáš Mazurek, Jan Pavlíček, Tomáš Kapusta, Jiří Kusák.

Doprovod - p.uč.Eva Martyčáková