Den dětí

První červnový den si naše děti užily na hřišti sportování s DDM Pastelka, kde na pěti stanovištích probíhala netradiční olympiáda. Ve slunečném počasí jistě všechny nejvíce potěšila disciplína, při které se na zádech přepravovala nádoba s vodou... Na některých stanovištích bylo třeba spolupracovat ve dvojicích, jinde se zase dvojice postavili proti sobě v boji s palicemi. Na závěr Dne dětí si pak všichni vyzvedli v cukrárně zmrlinovou odměnu od pana starosty. Děkujeme.