Den bez úrazu - 27.9.

Ve čtvrtek se v prostorech sportovního areálu uskutečnil "Den bez úrazu", který pro nás připravily kolegyně z DDM Pastelka z Uherského Ostrohu. Na jednotlivých stanovištích si mohly děti vyzkoušet své znalosti ze zdravovědy, dopravní výchovy, dověděly se, jak se chovat doma a při práci. Mohly se také vcítit do kůže nevidomých, když si procházely vytyčenou trať poslepu, pouze s pomocí asistenta, měly za úkol nalít vodu do kelímku či si namazat rohlík.

Další fotky z této podařené akce  si můžete prohlédnout ve fotogalerii.