DEN BEZ ÚRAZU

Ve čtvrtek 27.září si žáci 1.třídy měli možnost vyzkoušet svoje vědomosti v oblasti ochrany zdraví, ale také se mnohé informace dověděli, např. jak si poradit v přírodě, když si kamarád zlomí nohu..., jaké nástrahy nám může přichystat letní sluníčko a příroda...., jak těžké to mají s orientací nevidomí lidé....atd..Doufám, že získané poznatky budou umět použít v životě.....