Den bez úrazu

Ve spolupráci s DDM Pastelka proběhl pro děti 1.- 5.třídy "Den bez úrazu".

Na čtyřech stanovištích jsme ve skupinách trénovali základy

  • zdravovědy - provizorní ošetření, improvizovaná nosítka + přenos raněného, zafixování končetiny…
  • dopravní výchovy – povinná výbava kola, situace v křižovatce, dopravní značky…
  • bezpečnost doma a při práci – jak se chovat v konkrétních situacích
  • nevidomé stanoviště – projití vytyčené trasy s podporou asistenta, nalít vodu do kelímku a namazat rohlík – to vše poslepu. Dále jsme si vyzkoušeli zdolat trať v „alkoholových brýlích“.         

Den jsme si užili - skvěle jsme se pobavili, hodně jsme se dověděli a všechno si vyzkoušeli.