Co je to spárovka?

...aneb návštěva v Ekosparu

Při další návštěvě v zaměstnání našich rodičů jsme měli možnost, díky paní Blance Páčové, navštívit firmu Ekospar, která sídlí v průmyslové zóně naší obce.

Prošli jsme s panem majitelem celým provozem - od řezání klád motorovou pilou, přes sušení, třídění, lepení a hoblování až k finálnímu výrobku.
Firmu nám ochotně ukázal, vysvětlil
a odpověděl na všechno, co jsme se ptali. Na závěr jsme si prohlédli výrobky, které se ze spárovky dělají
a odnesli si i pěkný dárek.


Moc děkujeme za ochotu a čas,
který nám věnujete a těšíme se na další rodiče.