Celoroční družinová hra "O poklad kapitána Flinta" ve školním roce 2017/2018

Organizace celoroční hry

 • každé z dětí má svůj papírový měšec na sbírání pirátských mincí
 • za splnění úkolu, různé soutěže, služby, aktivity apod., dostane dítě pirátskou minci s různou hodnotou, v závislosti na obtížnosti úkolu
 • za 5 mincí stejné hodnoty se mince promění za jednu minci s vyšší hodnotou
 • soutěže, stejně jako všechny úkoly jsou sestaveny tak, že nejsou časově nijak omezeny a tudíž všechny děti mají stejnou šanci na splnění
 • druhy mincí: bronzová, stříbrná, zlatá a diamantová

Celoroční hra je rozčleněna do deseti bloků, které korespondují s deseti měsíci školní roku.

Tyto bloky mají děti ve třídě vyobrazeny na „pirátské mapě pokladu“ ve formě ostrovů, kolem kterých budeme v průběhu školního roku proplouvat.

 1. Ostrov přátelství (září) 
 2. Větrný ostrov (říjen) 
 3. Ostrov duchů (listopad) 
 4. Vánoční ostrov (prosinec) 
 5. Ledový ostrov (leden) 
 6. Taneční ostrov (únor) 
 7. Velikonoční ostrov (březen) 
 8. Ostrov plný květů (duben) 
 9. Tajuplný ostrov (květen) 
 10. Ostrov pokladů (červen) 

Práce v daném měsíci bude vždy tématicky zaměřena na činnosti, které jsou aktuální pro daný měsíc v roce (z hlediska změn v přírodě, svátky, významné události).

Na závěr školního roku bude tato celoroční hra vyhodnocena a děti s největším počtem mincí budou odměněny.