BEZPEČNĚ V SÍTI


to byl název projektového dne, který jsme mohli v páté třídě prožít 21.ledna 2020. Žáci pracovali jak samostatně, tak v různých skupinách. Cílem bylo zvýšení povědomí žáků o bezpečném používání internetových aplikací, o správném zabezpečení  svých účtů na sociálních sítích pomocí správných hesel a v neposlední řadě se žáci seznámili s možnými riziky právě při používání různých internetových aplikací . V průběhu dopoledne jsme četli, psali i kreslili a hlavně jsme si hodně povídali…