Beseda ve lhotské knihovně - 11.12.2017

V pondělí  11. prosince 2017 se celé dopoledne neslo v literárním duchu. Paní knihovnice Lenka Trčková pro žáky prvního stupně připravila velmi zajímavou besedu o knihách, písmu a čtení. Žáci 5. třídy se dověděli mnoho zajímavých informací o vzniku a vývoji písma a také o tom, jak se ke knihám chovat. Literární beseda byla pro žáky velmi zajímavá, velké poděkování patří paní Trčové za její ochotu a skvělou přípravu.