Atletický čtyřboj v Uherském Hradišti

Růžena Molnárová dosáhla nejlepšího umístění na atletickém čtyřboji, když v kategorii druhostupňových žáků své školy byla devátá.