Halloween - děti dětem

Členové žákovského parlamentu si pro žáky celé školy připravili vzdělávací a zábavné aktivity, které jim přiblíží tento anglosaský lidový svátek.