Florbal pro mladší žáky v pátek 7. 12. od 14:30 do 15:15 v hale.


Zápis do 1.třídy

Ve čtvrtek 5.dubna se uskutečnil na naší škole zápis budoucích prvňáčků. Děti si vyzkoušely první školácké úkoly a to u interaktivní tabule prostorovou orientaci, početní představivosti, barvičky, předvedly nám logopedické básničky, znalost geometrických tvarů, ale také své malířské dovednosti.

Všechny děti byly moc šikovné a my se na ně budeme v září těšit!