VI.třída

Aktuality

A jsme v šesté třídě
V pondělí, 3.září byl i přes peripetie s počasím školní rok zahájen před školou. Školákům včetně pěti šesťáků se představilo nové vedení školy v čele s ředitelem Mgr. Ivo Vojtíkem. Úvodní proslovy tradičně pronesli také starosta obce pan Antonín Jelének a pan Miroslav Reif, farář.
Den dětí - 1.6.2018
Sportovní úspěchy
Školní výlet
Úspěchy páťáků ve výtvarné soutěži
Den Země - 20.4.2018
Chytrolín za březen
Skvělí sportovci
Pythagoriáda - 5.4.2018
Ve třídě máme JUDISTKU