Plán aktivit

Měsíc březen 2019:

Středa 6.3.2019

„Hravá prvouka“ , společné hravé učení prváků a předškoláků


Úterý 19.3.2019

od 8.30 hod. vyšetření zraku firmou Prima Vizus, přihlášené děti z obou tříd


Středa 20.3.2019

výukový program u Motýlků „ Povídání se zvířátky“


Pondělí 25.3.2019

Motýlci pojedou na besedu do knihovny B.B.Buchlovana v Uherském Hradišti  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 7.3.2019 budou jezdit každý čtvrtek přihlášené děti ze třídy Motýlků na plavání do Uherského Brodu,

v době od 9.30 – 12.15 hod.