V.třída

Třídní učitelkaMgr. Eva Martyčáková
E-mail

martycakova@zsol.cz


Vyučované předměty

Čj, M, Vv, Pří

  Další vyučující          Mgr. Simona Bočková - Aj
                                      Mgr. Ivo Vojtík - Vla
                                      Mgr. Vít Pjajčík -  Tv
                                      Mgr. Libor Daňhel - Hv, I
                                      Mgr. Martina Habartová - Pv

                 Chytrý Ferda

- celoroční soutěž 5.třídy -

Během hodin matematiky, českého jazyka, anglického jazyka, vlastivědy a přírodovědy budete sbírat body (kuličky do kapsáře ve třídě), jejichž součet vždy na konci měsíce určí nejšikovnějšího „Ferdu“ ve třídě.

Získat body lze rychlostí, důvtipem a přemýšlením nejen během vyučování, ale také za splněný úkol, který bude vyhlášen vždy jednou týdně – nástěnka ve třídě.
Přeji všem hodně vytrvalosti, úspěchů a nových poznatků.


Výtvarný projekt
"Poznáváme Česko"

Během hodin Vv budeme společně se čtvrťáky postupně navštěvovat a výtvarně zpracovávat města naší vlasti.
Ke každému městu, které si jednotliví žáci budou losovat, vypracují i kratičký referát, ve kterém nás seznámí s jeho zajímavostmi nebo památkami.
Všem přeji hodně nápadů, fantazie a chuti do práce.
Teď už poznáme ovocné stromky!
aneb naše exkuzre ve společnosti JUKKA
Bunkr na Antonínku
...tentokrát v dešti
Den Země
...opět ve větru
Komenský ve Lhotě
...náš projektový den
Velikonoční Rochus
...další větrný výlet
Už víme jak vzniká výrobní linka
...s výšlapem přes Antonínek
Co je to spárovka?
...aneb návštěva v Ekosparu
Halová atletická olympiáda
...bohužel bez medailí
O životě Přemyslovců
...malé divadelní představení
Jak se učilo dříve?
aneb beseda v muzeu J.A.Komenského