Žádné aktuality k zobrazení

IV.třída

Třídní učitelkaMgr. Martina Habartová
E-mail

habartovamartina@seznam.cz

Vyučované předměty

Čj, M, Vla, Př, Hv -  

Mgr. M.Habartová

Aj, Vv, Pv - Mgr. I.Kapustová

Tv - Mgr. R.Chmelíčková


English ONE

je název celoroční soutěže pro naše čtvrťáky v jazyce anglickém. Děti si v průběhu  hodin angličtiny mohou vybarvovat smajlíky za jejich práci ve škole i za domácí přípravu na vyučování. Kromě toho, že za každých pět vybarvených smajlíků si mohou zapsat jedničku do žákovské knížky, soutěží také o titul „English ONE“ čtvrté třídy. Soutěž je vyhodnocována každý měsíc a na konci školního roku se dozvíme jméno nejšikovnějšího angličtináře čtvrťáků. Všem přeji hodně úspěchů!

                                                                   Mgr.Irena Kapustová


   

Celoroční projekt

„Čtenářské úlovky“


Jako každoročně, i letos budeme v naší třídě soutěžit po celý rok a to v projektu nazvaném „Čtenářské úlovky“. Tento projekt je zaměřený na zvýšení úrovně čtenářské gramotnosti, v rámci něho navštívíme také Knihovnu BBB v Uh.Hradišti a v Ostrožské Lhotě. Hodnotit body budeme přečtenou knihu, úkoly založené na získávání informací a práci s textem. Vyhodnocení bude probíhat na konci každého měsíce a na konci školního roku vyhlásíme nejen žáka s největším počtem bodů, ale i nejúspěšnějšího čtenáře.

Všem držím palce!

                                                               Mgr.Martina HabartováDopravní hřiště
19.6. skládali čtvrťáci zkoušky z pravidel silničního provozu a z praktických jízd na kole. Všichni obstáli výborně a získali ,,Průkaz cyklisty"
Čtvrťáci po stopách historie Uh.Hradiště
Ve středu 13.6. se vydali žáci 4.třídy do Uh.Hradiště. Za úkol si měli zjistit a zapsat informace o založení Uh.Hradiště Přemyslem Otakarem II., což bylo učivo vlastivědy a poté vypracovat otázky v pracovním listu.
Den dětí
Tři anglické jedničky
Výlet na Macochu
Ve středu 2.května podnikli čtvrťáci výlet do Moravského krasu. Po téměř dvouhodinové jízdě autobusem a po krátké svačinkové přestávce jsme se svezli lanovkou dolů k Punkevním jeskyním, což bylo k pro nás velkým zážitkem. Pak jsme se vydali na prohlídku jeskyní, která nabízela pohled na nádherné krápníky. Ikdyž byla v jeskyni velká zima, stálo to zato..... Paní průvodkyně nám pověděla pověst o zdejší propasti, ale tu už jsme znali ze čtení ve škole. Jízda na lodičkách se strašidelným vyprávěním byla pro některé z nás náročná. Na závěr jsme se projeli zdejším vláčkem a obdivovali skály v okolí a nezapomněli jsme ani na dárečky domů. Výlet se nám všem moc líbil!
Den Země
V pátek 20.dubna jsme oslavili Den Země výukovým programem zaměřenýn na přírodu v našem nejbližším okolí. Žáci 3. a 4. ročníku měli společné téma i stanoviště v lokalitě v zahradách nad Hájkem. Po rozdělení do skupin a předběžném prozkoumání okolí, jsme si mohli vybrat z několika oblastí – např.byliny, dřeviny, bezobratlí, savci nebo ptáci dané lokality k dalšímu pobrobnějšímu bádání. Na připravený pracovní list jsme pak zapisovali zjištěné informace.Po ukončení zkoumání jsme se přesunuli do školy a tam pokračovali ve výrobě plakátu, znázorňujícího oblast našeho bádání. Celé dopoledne jsme zakončili představením naší práce a výsledků zkoumání... Získané informace určitě využijeme v přírodovědě, kde právě probíráme různé ekosystémy.

Velikonoční tvoření
Středa 28.3. patřila velikonočnímu tvoření.
Únorová JEDNIČKA
Čtvrťáci v plavání
Po roce měli čtvrťáci možnost, společně s žáky 5.třídy, navštívit bazén v Delfinu v Uh.Brodě. Užili jsme si volné zábavy,ale při té příležitosti jsme uspořádali i závody v plavání, s tímto výsledkem: 1.místo - A.Šimčíková 2.místo - V.Hájek 3.místo - B.Chudíková