IV.třída

Třídní učitelkaMgr. Irena Kapustová
E-mailkapustova@zsol.cz
Vyučované předměty

ČJ, Vla - Mgr.Irena Kapustová

AJ - Mgr.Simona Bočková

M - Mgr.Martina Cintulová

Hv - Mgr.Libor Daňhel

Pří, VV - Mgr.Eva Martyčáková

Pv - Mgr.Martina Habartová

Tv - Mgr.Vít Pjajčík

"SMARTÍK"

to je název našeho celoročního projektu. Jde o soutěž pro všechny čtvrťáky napříč všemi předměty. Žáci dostávají žetony za plnění úkolů v rámci vyučovacích hodin, za práci navíc a nebo za vzornou domácí přípravu. Na konci každého měsíce proběhne vyhodnocení nejúspěšnějšího "Smartíka", na konci školního roku budeme znát jméno nelepšího "Smartíka" čtvrté třídy.


Výtvarný projekt "Poznáváme Česko"

Během hodin Vv budeme společně s páťáky postupně navštěvovat a výtvarně zpracovávat města naší vlasti.
Ke každému městu, které si jednotliví žáci budou losovat, vypracují i kratičký referát, ve kterém nás seznámí
s jeho zajímavostmi nebo památkami.
Všem přeji hodně nápadů, fantazie a chuti do práce.                                                   p.uč. Eva Martyčáková


Aktuality