III.třída

Třídní učitelkaMgr.Simona Bočková
Vyučované předměty

Čj, Aj, Prv, Vv

Další vyučující

M,  - Mgr.Eva Martyčáková

Hv - Mgr.Martina Habartová

Tv - Mgr.Vít Pjajčík


Aktuality

Halloween
I letos jsme v naší třídě oslavili Halloween, Dozvěděli jsme se něco o historii a zvycích tohoto svátku, absolvovali halloweenskou matematiku a český jazyk a hlavně jsme si zasoutěžili. Zahráli jsme si typické hry jako Bobbing for Apples, Apple Pass a Apple Paring. V soutěži o nejdelší jablíčkovou slupku vyhrála Liduška Hanáková, druhý se umístil Tom Bauer a třetí místo obsadil Štěpán Štěrba. Byl to den plný legrace a zábavy.
Atletický čtyřboj
Ve čtvrtek 11.10. jsme vyrazili na stadion do Uherského Hradiště, kde jsme se zúčastnili "Atletického čtyřboje". Vyzkoušeli jsme si skok do dálky, hod kriketovým míčkem, sprint a běh na 1500m. Během dopoledne jsme si také zahráli míčové hry jako fotbal, přehazovanou, vybíjenou nebo discgolf. V mladší kategorii získala mezi dívkami 2.místo Alenka Dominiková a 3.místo obsadila Verunka Křiváková. Ve starší kategorii skončila Domča Dřinková na 3.místě. Mezi chlapci byl nejlepší Tom Havlík, který se umístil na 3.místě ve starší kategorii. Gratulujeme!!! Jsme třída plná sportovních talentů!!!
Den bez úrazu
Ve spolupráci s DDM Pastelka proběhl v pátek 27.9. pro děti z 1.stupně "Den bez úrazu". Na čtyřech stanovištích trénovaly děti zdravovědu, dopravní výchovu, bezpečnost doma a při práci. Nejzajímavější bylo asi stanoviště pro nevidomé a překážková dráha v alkoholových brýlích. Den jsme si užili a hodně jsme se také dověděli.
Miniolympiáda
I letos jsme se zúčastnili tradiční "Miniolympiády" pro žáky 1.-4.třídy. Těm připravili žáci 9.třídy zajímavé stanoviště, kde si mohli všichni závodníci prověřit své dovednosti. Velké poděkování patří také žákům 5.třídy, kteří si přichystali doprovodný program. Na tři nejrychlejší skupiny čekaly diplomy a drobné dárečky. Ale sladkou odměnu si zasloužili všichni účastníci. Z naší třídy se na 1.místě umístil Tomáš Havlík, 2.místo obsadil Matyáš Dřinka a na 3.místě skončila Zuzka Kaňová. Gratulujeme!!!
Kolem světa za zvířátky
I letos se zapojíme do celoroční vědomostní soutěže. Na začátku roku dostanou děti kartu s cestovním pasem. Během roku budou dostávat obrázky letadel za různé úkoly, práci navíc. Letadla poté vyměňují za zvířátka, která si lepí do cestovního pasu. Vítězí ten, který jako první získá do svého pasu všechna zvířátka. Hodně štěstí!!!
Nestlé - Pro zdraví dětí
V úterý 26.6. si pro nás firma Nestlé přichystala výukový program, který byl zaměřen na vyvážený jídelníček, prevenci rizik nevhodné výživy nebo hygienu potravin. Dozvěděli jsme se mnoho užitečných informací, které se budeme snažit aplikovat i doma.
Dětský den
Den dětí jsme letos pojali sportovně. Na místním hřišti si pro nás DD Pastelka přichystal "Netradiční olympiádu", kde si děti mohly vyzkoušet různorodé disciplíny. Poté následovala "Jízda zručnosti", která prověřila cyklistické schopnosti našich dětí. Nejlepším cyklistou naší třídy se stal Tom Bauer. Celý den jsme zakončili zmrzlinou v cukrárně.
Úspěšné výtvarnice
Velkým úspěchem pro nás skončila výtvarná soutěž na téma "Světoví výtvarníci". Na děleném třetím místě se v plošných pracích umístila Alex Gálová a Liduška Hanáková a úžasné první místo v prostorových pracích obsadila Dominika Dřinková. Holky, gratuluji!!!
Školní výlet
V úterý 2.5. se cílovou stanicí našeho výletu stal Moravský kras. Navštívili jsme Punkevní jeskyně a propast Macochu. Našimi dopravními prostředky zde se staly lodičky, vláček a největší ohlas měla lanovka. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací, ale také viděli krásné přírodní útvary. Také počasí nás nezklamalo a výlet jsme si užili.
Den Země
V pátek 20.4. se na naší škole konal přírodovědný program ke Dni Země. Naše stanoviště bylo zaměřeno na třídění a recyklaci odpadu. Po příchodu do školy jsme některé odpadky pomyslně "pohřbili" na školní zahradě a budeme průběžně sledovat čas jejich rozkladu. Ve třídě jsme pak plnili úkoly na pracovních listech a do jednotlivých tříd jsme roznesli tašky na třídění odpadu. Celé dopoledne bylo velmi poučné a zábavné.