III.třída

Třídní učitelkaMgr.Simona Bočková
Vyučované předměty

Čj, Aj, Prv, Vv

Další vyučující

M,  - Mgr.Eva Martyčáková

Hv - Mgr.Martina Habartová

Tv - Mgr.Vít Pjajčík


Aktuality

Pekli jsme pizzu
V hodině slohu jsme probírali popis pracovního postupu. Proto jsme se rozhodli, že si nějaký recept vyzkoušíme na vlastní kůži. Volba padla na pizzu, protože tu máme všichni rádi. Práce nám šla od ruky a výsledek byl úžasný.
Vánoce
Veselé Vánoce a šťastný nový rok přejí žáci 3.třídy.
Mikuláš ve 3.třídě
Florbalisti
Naši spolužáci Tomáš Havlík a Matyáš Dřinka úspěšně reprezentovali naši školu na florbalovém turnaji v Uherském Hradišti.
Muzikoterapie
Ve čtvrtek 22.listopadu jsme společně bubnovali, zpívali a tančili v rámci projektového dne s paní lektorkou Miroslavou Veselou.
Bruslení
V pátek 16.11. jsme poprvé v letošním roce vyrazili na ledovou plochu do Uherského Ostrohu. Všichni jsme se moc snažili a sportovní dopoledne si užili.
Halloween
I letos jsme v naší třídě oslavili Halloween, Dozvěděli jsme se něco o historii a zvycích tohoto svátku, absolvovali halloweenskou matematiku a český jazyk a hlavně jsme si zasoutěžili. Zahráli jsme si typické hry jako Bobbing for Apples, Apple Pass a Apple Paring. V soutěži o nejdelší jablíčkovou slupku vyhrála Liduška Hanáková, druhý se umístil Tom Bauer a třetí místo obsadil Štěpán Štěrba. Byl to den plný legrace a zábavy.
Atletický čtyřboj
Ve čtvrtek 11.10. jsme vyrazili na stadion do Uherského Hradiště, kde jsme se zúčastnili "Atletického čtyřboje". Vyzkoušeli jsme si skok do dálky, hod kriketovým míčkem, sprint a běh na 1500m. Během dopoledne jsme si také zahráli míčové hry jako fotbal, přehazovanou, vybíjenou nebo discgolf. V mladší kategorii získala mezi dívkami 2.místo Alenka Dominiková a 3.místo obsadila Verunka Křiváková. Ve starší kategorii skončila Domča Dřinková na 3.místě. Mezi chlapci byl nejlepší Tom Havlík, který se umístil na 3.místě ve starší kategorii. Gratulujeme!!! Jsme třída plná sportovních talentů!!!
Den bez úrazu
Ve spolupráci s DDM Pastelka proběhl v pátek 27.9. pro děti z 1.stupně "Den bez úrazu". Na čtyřech stanovištích trénovaly děti zdravovědu, dopravní výchovu, bezpečnost doma a při práci. Nejzajímavější bylo asi stanoviště pro nevidomé a překážková dráha v alkoholových brýlích. Den jsme si užili a hodně jsme se také dověděli.
Miniolympiáda
I letos jsme se zúčastnili tradiční "Miniolympiády" pro žáky 1.-4.třídy. Těm připravili žáci 9.třídy zajímavé stanoviště, kde si mohli všichni závodníci prověřit své dovednosti. Velké poděkování patří také žákům 5.třídy, kteří si přichystali doprovodný program. Na tři nejrychlejší skupiny čekaly diplomy a drobné dárečky. Ale sladkou odměnu si zasloužili všichni účastníci. Z naší třídy se na 1.místě umístil Tomáš Havlík, 2.místo obsadil Matyáš Dřinka a na 3.místě skončila Zuzka Kaňová. Gratulujeme!!!