Florbal pro mladší žáky v pátek 7. 12. od 14:30 do 15:15 v hale.


I. třída

Třídní učitelka: Mgr. Martina Habartová

E-mail: habartovamartina@seznam.cz

Vyučované předměty: Čj, M, Prv, Vv, Pv, Hv

Další vyučující:           Tv - Mgr.Radka Chmelíčková     

NADĚJNÝ VÝTVARNÍK
Obrovský úspěch dosáhl náš spolužák Leo Pippal ve výtvarné soutěži v Dolním Němčí na téma 100 let založení Československa. Obsadil 1.místo a my mu všichni moc gratulujeme!
MIIKULÁŠ V 1.TŘÍDĚ
SBĚR PAPÍRU
V chladném počasí, ale teple oblečeni, jsme se se dvěma kárkami vydali sbírat starý papír a drobný elektroodpad v úterý 27.11. po naší obci, do ulice Zahrady.Ikdyž jsme nejmladší, společně jsme zvládli jezdit i s velkým nákladem...
MUZIKOTERAPIE
Ve čtvrtek 22.listopadu jsme prožili zajímavé dopoledne, vrámci projektového dne nás navštívila lektorka muzikoterapie paní Veselá z DDM Pastelka. Vyzkoušeli jsme si, jak zkoordinovat pohyb rukou se zrakem a rytmem. Stali se z nás hráči nejen na africké bubny, ale i na jiné zajímavé nástroje, společně jsme si zatancovali, zazpívali a hlavně jsme se výborně bavili.
POPRVÉ NA BRUSLENÍ
V pátek 16.11. jsme se, společně s ostatními spolužáky z 1.stupně, vydali na zimní stadion v Uh.Ostrohu. První krůčky po ledové ploše se neobešly bez pádů, ale nakonec jsme se všichni, někteří už bez pomoci, rozjeli....Všem bruslařům patří velká pochvala za odvahu! Těšímě se na další bruslení 21.12.!