I. třída

Třídní učitelka: Mgr. Martina Habartová

E-mail: habartovamartina@seznam.cz

Vyučované předměty: Čj, M, Prv, Vv, Pv, Hv

Další vyučující:           Tv - Mgr.Radka Chmelíčková     

VÝLET NA BOUZOV
V pátek 24.května nám už od rána počasí přálo, proto jsme se s dobrou náladou vydali v 7.hodin na dlouho očekávaný výlet do historického areálu Bouzov. Po dvouhodinové cestě na nás čekal ,,Trojský kůň",zastříleli jsme si z kuší na terč, viděli jsme ,,vojenskou přehlídku" v dobových kostýmech s výzbrojí, čarování s prachem, pohádkové představení nazvané ,,Uloupený poklad", rytířský turnaj z doby gotické a pážecí turnaj o titul rytířský....Na závěr jsme navštívili nádvoří hradu Bouzov. Domů jsme se vraceli unavení, ale spokojení...
DEN MATEK
Děti z 1.třídy a z hudebně pohybového kroužku vystoupily druhou neděli v květnu v sále Obecního úřadu v Ostrožské Lhotě, aby popřály svým maminkám a babičkám k jejich svátku. Zaslouženě sklidily velký potlesk.
DEN ZEMĚ
Jak je důležité chránit životní prostředí jsme si připomněli 23.dubna, v rámci Dne Země.Hned ráno jsme se vydali do okolí Lhoty, kde pro nás připravili pracovnice DDM Pastelka stanoviště, na kterých jsme plnili úkoly a také se něco nového naučili. Vyzkoušeli si čich, určovali komu patří stopy, určovali stromy podle listů, rozhlédli se do krajiny dalekohledem, povídali si o důležitosti čisté vody, zpívali písničky, přiřazovali dvojice živočichů, skládali vývojová stádia hmyzu...
VELIKONOCE VE SKANZENU ROCHUS
V pátek 12.4. jsme strávili zajímavý den na Rochusu v Mařaticích. Jak proživali naši předkové velikonoční období v minulosti, jaká si připravovali jídla, jaké tradice dodržovali a další zajímavosti jsme se měli možnost dovědět v rámci výukového programu nazvaném,,Od fašanku do Velikonoc".
SPOLEČNÉ VYUČOVÁNÍ DĚTÍ Z MŠ A PRVŇÁČKŮ NA TÉMA NAŠE TĚLO